Title: Metody určování výkonu a momentu vzduchové turbíny
Other Titles: Methods of the power measuring of the air turbine
Authors: Koželuh, Vojtěch
Advisor: Klimko Marek, Ing.
Referee: Eret Petr, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25309
Keywords: měření momentu;měření výkonu;vzduchová turbína;dynamometr;snímač momentu
Keywords in different language: torque measurement;power measurement;dynamometer;air turbine;torque sensor
Abstract: Bakalářská práce analyzuje metody měření momentu, otáček a výkonu točivých strojů. Posouzeny jsou vhodné varianty pro základ návrhu měřícího zařízení výkonu a momentu pro experimentální vzduchovou turbínu VT-400, která je součástí měřícího zařízení v laboratoři KKE. Dále je vypracován konkrétní návrh měřícího zařízení zahrnující grafickou přílohu výkres sestavy.
Abstract in different language: This thesis analyses the methods of torque, rotations and power measuring of the rotating machines. There are evaluated suitable variants for the design of the torque and power measuring device in air turbine VT-400, that is a part of experimental measuring device in laboratory of the department of power system engineering. A drawing of the particular device is attached in the graphic part of thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP kozeluh (2).pdfPlný text práce1,8 MBAdobe PDFView/Open
Kozeluh - hodnoceni BP.pdfPosudek vedoucího práce331,14 kBAdobe PDFView/Open
Kozeluh - OP BP.pdfPosudek oponenta práce608,39 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby BP Kozeluh.pdfPrůběh obhajoby práce188,24 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25309

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.