Title: HORNICTVÍ, HORNÍ PRÁVO A POKUSY O ZÁSAHY DO VLASTNICKÝCH STRUKTUR V HORNÍM PRŮMYSLU V RAKOUSKÉ MONARCHII A ČESKOSLOVENSKU (1854-1938)
Other Titles: Mining, mining law and an attempts to interfere with the ownership structures of mining industry in Austrian monarchy and Czechoslovakia (1854-1938)
Authors: Lamka, Jan
Referee: Adamová Karolina, Prof. JUDr. PhDr. DSc.
Lojek Antonín, JUDr. Ph.D.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: rigorózní práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25460
Keywords: hornictví;horní právo;zestánění;důl;socializace;průmysl;československo;reforma
Keywords in different language: mining;mining law;nationalization;mine;socialization;industry;czechoslovakia;reform
Abstract: Klíčovým bodem mého zájmu jsou právě snahy o změnu či úpravu vlastnických struktur v hornictví na počátku 20. století a zejména za první republiky. Šlo tu zvláště o tak zvané socializační pokusy, kterou jsou velkou částí mé práce.
Abstract in different language: The main aim of my thesis are in attempts to chnage or modidify ownership structues in mining industry in the early 20th century and especially during the first republic. There was espicaly so-called sociliazation attemps which are big part of my thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Rigorózní práce / Rigorous theses (KPD)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rigo Hornictvi.doc.pdfPlný text práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
OP - Lamka Jan.pdfPosudek oponenta práce85,09 kBAdobe PDFView/Open
Pr - Lamka Jan.pdfPrůběh obhajoby práce44,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25460

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.