Title: Návrh zařízení na výměnu filtrů
Other Titles: Design of device for filter replacement
Authors: Zelinka, Jan
Advisor: Zdebor Jan, Ing. CSc.
Referee: Němec Petr, Ing.
Issue Date: 2016
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/25626
Keywords: design;zařízení;filtr;výměna;kolejové;vozidlo;škoda js a. s.;nerezová;ocel;stroj;jaderná;elektrárna
Keywords in different language: design;device;filter;changing;railtrack;vehicle;škoda js a. s.;stainless;steel;machine;nuclear;powerplant
Abstract: Cílem této bakalářské práce je návrh zařízení na výměnu filtrů v jaderné elektrárně. Toto zařízení se pohybuje po kolejích mezi jednotlivými halami elektrárny a vyměňuje, převáží a zbavuje se použitých kontaminovaných filtrů.
Abstract in different language: The goal of this bachelor thesis is design of device for filter replacement in nuclear powerplant. This device moves on a railtrack between separate buildings of the powerplant and changes, carries and gets rid of used contamined filters.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KDE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP Jan Zelinka.pdfPlný text práce47,73 kBAdobe PDFView/Open
Zelinka_v.pdfPosudek vedoucího práce128,27 kBAdobe PDFView/Open
Zelinka_o.pdfPosudek oponenta práce119,52 kBAdobe PDFView/Open
Zelinka.pdfPrůběh obhajoby práce320,93 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25626

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.