Title: Geopolymerní kompozit na bázi roztoku křemičitanu draselného s plnivem o různém granulometrickém složení
Geopolymer composite based on potassium silica solution with various filler gradation design
Authors: Kullová, Lucie
Kovářík, Tomáš
Rieger, David
Čekalová, Marcela
Citation: Chemické listy, 2016, roč. 110, č. 8, s. 581-584. ISSN 0009-2770.
Issue Date: 2016
Publisher: Česká společnost chemická
Document type: článek
article
URI: http://hdl.handle.net/11025/25668
https://www.scopus.com/record/display.uri?origin=resultslist&eid=2-s2.0-84988949686
ISSN: 0009-2770
Keywords: geopolymer;kompozit;granulometrie;plnivo;viskozita;mechanická pevnost;mikrostruktura
Keywords in different language: geopolymer;composite;gradation design;filler;viscosity;mechanical strength;microstructure
Abstract: Publikace se zabývá přípravou geopolymerního kompozitu na bázi roztoku křemičitanu draselného, s plnivem o různém granulometrickém složení. Vliv granulometrického složení byl studován s ohledem na viskozitu hmoty, mechanické vlastnosti a mikrostrukturu kompozitu (zdánlivá pórovitost, hustota). V rámci studie byl ověřen vliv složení plniva dle Fuller-Thompsonova modelu a snížený podíl frakce plniva v rozsahu 63-150 µm.
Abstract in different language: This study deals with preparing geopolymer composite materials based on potassium silicate solution with the addition of different grain size composition of the filler.The influence of granulometry of added filler was studied in relation to viscosity, mechanical properties and microstructure of composite materials (apparent porosity, apparent relative density and bulk density) and to the relationship between them. It has been found that the composite samples showing the best mechanical properties contained a filler with a granulometric composition calculated by the Fuller - Thompson model and a reduced content of fine fractions (63–150 m). These composite samples also exhibit the best microstructure characteristics
Rights: © Česká společnost chemická
Appears in Collections:Články / Articles (CTM)
Články / Articles (CTM)

Files in This Item:
File SizeFormat 
GEOPOLYMERNÍ KOMPOZIT.pdf442,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/25668

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.