Title: Zefektivnění správy nástrojů a přípravků
Other Titles: More effective management of tools and preparations in GTW BEARINGS s.r.o.
Authors: Bureš, Ondřej
Advisor: Řehoř, Jan
Referee: Fulemová, Jaroslava
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2598
Keywords: nástroj;CNC;správa;přípravky;značení
Keywords in different language: tool;CNC;management;preparation;marking
Abstract: Bakalářská práce obsahuje návrh zefektivnění správy nástrojů a přípravků. Cílem bakalářské práce je navrhnout nejefektivnější systém správy nástrojů. Přínosem pro firmu je přehlednost a ucelenost systému.
Abstract in different language: This thesis includes design of more effective management tools and products. The aim of this work is to design the most efficient system management tools. The benefit for the company is transparency and integrity of the system.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
AAA BAKALARSKA PRACE BURES.pdfPlný text práce1,04 MBAdobe PDFView/Open
Bures- posudek ved. BP.PDFPosudek vedoucího práce842,5 kBAdobe PDFView/Open
Bures- opo posudek BP2.PDFPosudek oponenta práce1,28 MBAdobe PDFView/Open
Bures - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce558,94 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2598

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.