Název: Inovace výuky předmětu metrologie na ISŠTE Sokolov
Další názvy: Innovation of subject Metrology at ISŠTE Sokolov
Autoři: Horvát, Josef
Vedoucí práce/školitel: Pokorná, Václava
Oponent: Kučera, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2600
Klíčová slova: metrologie;zpráva o měření;zefektivnění výuky;modernizace;inovace protokolu;laboratoř
Klíčová slova v dalším jazyce: metrology;measurements report;more effective teaching;modernization;innovation of protocol;laboratory
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá zákonem 505 o metrologii z pohledu základního členění. Dále se zaměřuje na specifikaci základních požadavků pro výuku metrologie na ISŠTE Sokolov, zabývá se posouzením současné dokumentace a návrhem nových formulářů pro zefektivnění výuky. Poslední část je zaměřena na modernizace metrologické laboratoře z hlediska technického vybavení. Hlavním cílem této bakalářské práce je inovace výuky předmětu metrologie na ISŠTE Sokolov.
Abstrakt v dalším jazyce: The bachelor thesis deals with Statute No. 505 of Metrology in terms of basic structure. Then it focuses on the specification of basic requirements for Metrology teaching at the Integrated Technical and Economical Secondary School in Sokolov, it deals with the assessment of current documentation and with design of new forms to make teaching more effective. The last part is focused on the modernization of metrological laboratory and its technical equipment. The main goal of this bachelor work is the innovation of metrology teaching at the Integrated Technical and Economical Secondary School in Sokolov.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Bc.prace Horvat.pdfPlný text práce3,68 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Horvat -posudek vedouciho BP.PDFPosudek vedoucího práce1,1 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Horvat - opo posudek BB.PDFPosudek oponenta práce1,15 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Horvat - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce405,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2600

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.