Title: Obrábění kompozitních materiálů
Other Titles: Composite materials machining
Authors: Sýkora, Radek
Advisor: Zetek, Miroslav
Referee: Česáková, Ivana
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2606
Keywords: kompozitní materiály;výztuž;matrice;vlákno;obrábění kompozitů;řezné nástroje;řezné materiály;nekonvenční obrábění
Keywords in different language: composite materials;reinforcement;matrix;fibre;machining of composites;cutting tools;cutting materials;non-conventional machining
Abstract: Cílem této bakalářské práce je charakterizovat kompozitní materiály, popsat metody obrábění a používané nástrojové vybavení. První část bakalářské práce obsahuje základní pojmy, charakteristiku a rozdělení kompozitů. Druhá část se zabývá jednotlivými technologiemi obrábění kompozitních materiálů, používanými nástroji a problematikou obrábění těchto materiálů. K práci jsou přiloženy experimenty z praxe.
Abstract in different language: The aim of this Bachelor thesis is to describe composite materials, methods of machining and used tools. The first part of bachelor thesis includes basic concepts, characteristic and distribution of composites. The second part deals with various technologies machining of composite materials, used tools and problems of machining these materials. The practical experiments are attached to the Bachelor thesis.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska prace.pdfPlný text práce4 MBAdobe PDFView/Open
Sykora-posudek vedouciho BP.PDFPosudek vedoucího práce873,17 kBAdobe PDFView/Open
Sykora - oponentni posudek.PDFPosudek oponenta práce1,11 MBAdobe PDFView/Open
Sykora - prubeh obhajoby0001.PDFPrůběh obhajoby práce336,29 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2606

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.