Název: Technologie hlubokého vrtání a její aplikace na vzorovou součást
Další názvy: Deep drilling technology and its application to a sample component
Autoři: Křiklán, Rostislav
Vedoucí práce/školitel: Hnátík, Jan
Oponent: Řehoř, Jan
Datum vydání: 2012
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2611
Klíčová slova: hluboké vrtání;hlubokovrtací stroj;monolitní nástroj;vysokotlaké chlazení
Klíčová slova v dalším jazyce: deep drilling;deep-drilling machine;monolithic tool;high-pressure cooling
Abstrakt: V této bakalářské práci byly zpracovány možnosti hlubokého vrtání. Práce je zaměřena především na použití dělového vrtání na hlubokovrtacím stroji. Tato technologie je zároveň aplikována na řešené součásti - čepu brzdy. Z práce vyplývá důležitost použití správného stroje pro určitý nástroj tak, aby byly dosaženy potřebné parametry řezného procesu.
Abstrakt v dalším jazyce: In this bachelor work, the possibilities of the deep drilling were solved. The work is focused mainly on the use of the cannon drilling on the deep-drilling machine. This technology is also applied to the solved components ? the brake pin. The work shows the importance of proper use of a machine for a specific tool when trying to achieve parameters required for the cutting process.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BP_Kriklan_R_S11B0009K.pdfPlný text práce3,22 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kriklan- hodnoceni BP.PDFPosudek vedoucího práce770,47 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kriklan - oponent. posudek.PDFPosudek oponenta práce847,5 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Kriklan - prubeh obhajoby BP.PDFPrůběh obhajoby práce250,75 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/2611

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.