Title: Poznávanie stredovekých technických zručností v ranej edukácii
Other Titles: Exploring technical skills in early education in the middle ages
Authors: Kačeriaková, Michaela
Krnáčová, Martina
Huľová, Zlatica
Citation: HONZÍKOVÁ, Jarmila ed.; SIMBARTL, Petr ed. Olympiáda techniky Plzeň 2017 23.–24.5. 2017: sborník příspěvků z mezinárodní studentské odborné a vědecké konference. 1. vyd. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2017, s. [38-43]. ISBN 978-80-261-0710-1.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://olympiadatechniky.cz/wp-content/uploads/2017/01/proceedings-olympiadatechniky-2017.pdf
http://hdl.handle.net/11025/26175
ISBN: 978-80-261-0710-1
Keywords: technika;rozvoj;řemeslo;vzdělávání
Keywords in different language: technology;development;craft;education
Abstract in different language: Authors in the post are dealing with the technical skills in the Middle ages. The intention is to highlight the possibilities of using knowledge from the development of techniques in the processing of the proposals for the activities, which are meant for children in early education. The proposals of the curricular integration of subjects: technical education, the theory of the fatherland and biology are focused on discovering and using technical materials, traditional crafts, customs and the foundation of the traditional food preparation and also the architecture.
Autorky sa v príspevku venujú stredovekým technickým zručnostiam. Zámerom je poukázať na možnosti využitia poznatkov z oblasti rozvoja techniky pri spracovaní návrhov na činnosti v aktivitách pre deti ranej edukácie. Návrhy s obsahovou integráciou predmetov pracovné vyučovanie, vlastiveda a prírodoveda sú zamerané na spoznávanie a využívanie technických materiálov, tradičných remesiel, zvykov a základov tradičného stravovania, prípravy jedál ale aj architektúry.
Rights: © Západočeská univerzita v Plzni
Appears in Collections:Olympiáda techniky Plzeň 2017
Olympiáda techniky Plzeň 2017

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kaceriakova.pdfPlný text585,91 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26175

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.