Title: Metody zhotovování děr do hliníkových profilů se vznikem minimálních otřepů
Other Titles: Methods of making holes in the aluminum profiles with minimum burr formation
Authors: Bakša, Tomáš
Advisor: Sklenička, Josef
Referee: Zetek, Miroslav
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2618
Keywords: otřepy;vrtání;frézování;hliník;minimalizace otřepů;geometrie nástroje
Keywords in different language: burr;drilling;milling;aluminum;burr minimization;tool geometry
Abstract: Bakalářská práce je rešerše, která se zabývá možnostmi tvorby děr do hliníkových profilů, tvořením otřepů při vrtání a frézování děr, faktory ovlivňujícími vznik otřepů a možnostmi minimalizace vzni-ku otřepů během zhotovování děr.
Abstract in different language: This thesis is research, which deals with possibilities of making holes in the aluminum profiles, burr formation in drilling and milling holes, factors influencing burr formation and minimizing of burr formation during the making holes.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_2012_BAKSA_TOMAS.pdfPlný text práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
Baksa - posudek vedouciho BP.PDFPosudek vedoucího práce584,44 kBAdobe PDFView/Open
Baksa - opo posudek BP.PDFPosudek oponenta práce738,17 kBAdobe PDFView/Open
Baksa - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce354,45 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2618

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.