Title: Návrh Příručky kvality na KTO
Other Titles: Draft Quality manual for KTO
Authors: Bergmanová, Petra
Advisor: Zídková, Helena
Referee: Bícová, Kateřina
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2622
Keywords: kvalita;příručka kvality;systém řízení kvality;zákazník;produkt;proces
Keywords in different language: quality;quality manual;quality management system;customer;product;process
Abstract: Bakalářská práce obsahuje návrh Příručky kvality na KTO. Popisuje strukturu KTO, současný stav systému řízení kvality na KTO, řeší otázku slabých míst v systému řízení kvality na KTO, definuje chybějící pojmy v systému řízení kvality. Obsahuje výslednou Příručky kvality.
Abstract in different language: Bachelor thesis includes proposal of a quality manual for KTO. Describes the structure of the KTO, current state of quality management system for KTO, addresses the issue of weaknesses in the quality management system, defines the missing concepts in quality management system. Includes final Quality manual.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace_bergmanova_petra.pdfPlný text práce1,68 MBAdobe PDFView/Open
Bergmanova-posudek vedouci BP.PDFPosudek vedoucího práce570,45 kBAdobe PDFView/Open
Bergmanova - opo BP.PDFPosudek oponenta práce733,38 kBAdobe PDFView/Open
Bergmanova - prubeh obhajoby.PDFPrůběh obhajoby práce358,01 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2622

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.