Title: Detekce rtů ve videozáznamech
Other Titles: Detection of lips in video sequences
Authors: Hlaváč, Miroslav
Advisor: Hrúz, Marek
Referee: Krňoul, Zdeněk
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2645
Keywords: detekce rtů;active appearance models;active shape models;tracking;fitting
Keywords in different language: lips tracking;active appearance models;active shape models;model fitting
Abstract: Tato práce se zabývá detekcí a sledováním tvaru rtů ve videozáznamech. Pro tento účel je vytvořen statistický model tvaru rtů a následně i statistický model textury rtů. Algoritmus pro výpočet i testování modelu byl vytvořen při zpracování této práce a je přiložen na DVD. V závěru jsou otestovány různé možnosti trénování úprav parametrů modelu.
Abstract in different language: This thesis deals with detection and tracking of lips in video sequences. Statistical model is used for modeling lips shape and appearance. The algorithm for training and detection was created as a part of this work and is availible on the attached DVD. Various experiments are made with training of displacement parameters.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
HlavacDP.pdfPlný text práce1,73 MBAdobe PDFView/Open
Hlavac-v.pdfPosudek vedoucího práce1,9 MBAdobe PDFView/Open
Hlavac-o.pdfPosudek oponenta práce2,26 MBAdobe PDFView/Open
Hlavac-p.pdfPrůběh obhajoby práce1,31 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2645

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.