Název: Tvorba Antonína Dvořáka se zaměřením na pohádkové opery
Autoři: Vojtová, Veronika
Citace zdrojového dokumentu: SLAVÍKOVÁ, Marie ed.; KRÁL, Jiří ed. Sborník příspěvků studentské vědecké konference: teorie a praxe hudební výchovy dětí předškolního a mladšího školního věku. 1. vyd. Plzeň: Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, 2017, s. 34-43. ISBN 978-80-261-0751-4.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni
Typ dokumentu: konferenční příspěvek
conferenceObject
URI: http://www.zcu.cz/pracoviste/vyd/On-line.html#FPE
http://hdl.handle.net/11025/26564
ISBN: 978-80-261-0751-4
Klíčová slova: Antonín Dvořák;pohádkové opery;hudební výchova;1. stupeň základní školy
Klíčová slova v dalším jazyce: Antonín Dvořák;fairy tale opera;music;primary school
Abstrakt: Článek obsahuje nejen teoretickou, ale i praktickou část. V první části jsem se zaměřila na inspiraci českými národními pohádkami, které Dvořák zpracoval ve svých dvou nejznámějších operách, Rusalka a Čert a Káča. Praktická část potom obsahuje nápady, jak tyto dvě opery využít ve výuce hudební výchovy na I. stupni ZŠ.
Abstrakt v dalším jazyce: The article contains both a theoretical and practical part. The theoretical one focuses on his inspiration by Czech fairy tales that Antonín Dvořák used in his most well-known operas Rusalka and Čert a Káča (The Devil and Kate). The practical one explains how to use these operas in teaching Music at primary schools.
Práva: © Západočeská univerzita v Plzni
Vyskytuje se v kolekcích:SVK 2017
SVK 2017

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
Vojtova.pdfPlný text335,28 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/26564

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.