Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorEdl Milan, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorAmbros, Martin
dc.contributor.refereeSchön Jakub, Ing.
dc.date.accepted2017-6-21
dc.date.accessioned2018-01-15T14:59:51Z-
dc.date.available2016-9-19
dc.date.available2018-01-15T14:59:51Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-6-1
dc.identifier72305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/26628
dc.description.abstractTématem této diplomové práce je uplatnění metody VSM v průmyslovém podniku. V první části práce je teoreticky pojednáno o štíhlé výrobě, vybraných metodách průmyslového inženýrství a podrobně popsána metoda Value Stream Mapping. Druhá část práce se věnuje již konkrétní implementaci metody Value Stream Mapping do konkrétního průmyslového podniku. Je provedena analýza současného toku hodnot a proveden popis zjištěných problémových oblastí. Dále je navržen nový, efektivnější tok hodnot spolu s vytvořením mapy budoucího stavu a následným zhodnocením.cs
dc.format77 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectštíhlá výrobacs
dc.subjectmapování toku hodnotcs
dc.subjectracionalizace výrobycs
dc.subjectmateriálový tokcs
dc.subjectprůběžná doba výrobycs
dc.subjectmetody průmyslového inženýrstvícs
dc.subjectvylepšenícs
dc.subjectkaizencs
dc.subjecthodnotacs
dc.subjecthodnotový tokcs
dc.titleUplatnění metody Value Stream mapping v průmyslovém podnikucs
dc.title.alternativeApplication of Value Stream Mapping method in industrial companyen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe topic of this diploma thesis is the application of the VSM method in industrial company. The first part of the thesis deals with lean production, selected methods of industrial engineering and detailed described Value Stream Mapping method. The second part of the thesis deals with the concrete implementation of the Value Stream Mapping method into a particular industrial company An analysis of the current flow of values and the description of the problem areas was carried out. Further, a new, more efficient flow of values is proposed, along with the map of the future state and subsequent evaluation.en
dc.subject.translatedlean manufacturingen
dc.subject.translatedvalue stream mappingen
dc.subject.translatedrationalization of productionen
dc.subject.translatedmaterial flowen
dc.subject.translatedmethods of industrial engineeringen
dc.subject.translatedimprovementen
dc.subject.translatedkaizenen
dc.subject.translatedvalueen
dc.subject.translatedvalue streamen
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Uplatneni metody Value Stream Mapping v prumyslovem podniku(1).pdfPlný text práce4,14 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_DP_Ambros.pdfPosudek vedoucího práce760,54 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_DP_Ambros.pdfPosudek oponenta práce670,32 kBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_DP_Ambros.pdfPrůběh obhajoby práce744,11 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26628

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.