Title: Hodnocení nákladovosti výroby topných těles
Other Titles: Costs evaluation of heating elements production
Authors: Novikov, Konstantin
Advisor: Kleinová Jana, Doc. Ing. CSc.
Referee: Šrajer Vladimír, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26637
Keywords: náklady;kalkulace;normování;pracnost;hospodárnost;kermi s.r.o.;arbonia ag
Keywords in different language: cost;calculation;standardization;labor;economy;kermi s.r.o.;arbonia ag
Abstract: Cílem diplomové práce je hodnocení nákladovosti výroby topných těles. Konkrétně se jedná o porovnání nákladů výroby původní výrobní jednotky ve společnosti Arbonia AG ve Švýcarsku a nové výrobní jednotky v Kermi s.r.o. ve Stříbře. Práce se skládá ze 4 hlavních částí. První je spíše teoretická a zabývá se výběrem vhodných metod pro měření spotřeby práce a kalkulaci nákladů výroby. Dalším bodem je analýza nákladovosti původní výrobní jednotky. Následuje analýza nové výrobní jednotky, vytvoření nových norem a zjištění nákladů výrobního úseku. Poslední částí je porovnání vlastních nákladů výroby obou výrobních jednotek a kalkulace nákladů průměrných kusů.
Abstract in different language: Aim of this thesis is cost evaluation of heating elements production. Specifically, it means costs comparison of original production unit in the company Arbonia AG in Switzerland and new production unit in Kermis.r.o. in town of Stříbro. This work consists of 4 main parts. The first one is rather theoretical and deals with selection of suitable methods for labor consumption measurement and production costs calculation. Next part contains cost analysis of original production unit. Followed by analyzing of new production unit, creating new standards and cost differences detection. The last part includes cost comparison of both production units and average pieces costing.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Novikov.pdfPlný text práce3,43 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_DP_Novikov.pdfPosudek vedoucího práce583,05 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_DP_Novikov.pdfPosudek oponenta práce1,37 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoby_DP_Novikov.pdfPrůběh obhajoby práce903,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26637

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.