Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorŠimon Michal, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorHromádka, Josef
dc.contributor.refereeMiller Antonín, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-21
dc.date.accessioned2018-01-15T14:59:50Z-
dc.date.available2016-9-19
dc.date.available2018-01-15T14:59:50Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-6-1
dc.identifier72430
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/26642
dc.description.abstractTato diplomová práce se zabývá problematikou intra-logistiky ve výrobní společnosti. Jejím úkolem je vytvořit aktuální layout, vypočítat mezioperační zásoby a navrhnout varianty nového uspořádání výroby. Teoretická část práce zpracovává teorii z oblasti logistiky, zásobování, skladování, hmotných toků a tvorby layoutů. Praktická část pak analyzuje současný stav, vytváří modely strojů a současný layout také vypočítává výši mezioperačních zásob. Úkolem praktické části je taktéž navrhnout nové varianty uspořádání výroby a ty pak porovnat mezi sebou a současným stavem.cs
dc.format79 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectlogistikacs
dc.subjectzásobycs
dc.subjectmezioperační zásobycs
dc.subjectlayoutcs
dc.subjectskladovánícs
dc.subjectvýpočet mezioperačních zásobcs
dc.subjectnávrh uspořádánícs
dc.subjectmetriky hodnocenícs
dc.subjecthmotné tokycs
dc.subjectporovnání variantcs
dc.titleZlepšení intra logistiky ve společnostics
dc.title.alternativeImprovement of internal logistics in the companyen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThis diploma thesis deals with the problematics of intra-logistics in the production company. Its task is to create the current layout, calculate the buffers and design variants of the new production order. The theoretical part of the thesis deals with the theory of logistics, supply, storage, material flows and layouts creation. The practical part analysis the current state, creates machine models, creates the current layout and calculates the amount of the buffers. The task of the practical part is also to propose new variants of the production order and then to compare them with each other and the current state.en
dc.subject.translatedlogisticsen
dc.subject.translatedinventoryen
dc.subject.translatedbuffersen
dc.subject.translatedlayouten
dc.subject.translatedstorageen
dc.subject.translatedcalculation of buffersen
dc.subject.translateddesign a new layoutsen
dc.subject.translatedrating metricsen
dc.subject.translatedmaterial flowen
dc.subject.translatedcomparing variantsen
Appears in Collections:Diplomové práce Theses (KPV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Hromadka_2017.pdfPlný text práce6,55 MBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni_DP_Hromadka.pdfPosudek vedoucího práce789,85 kBAdobe PDFView/Open
Oponentni_posudek_DP_Hromadka.pdfPosudek oponenta práce2,72 MBAdobe PDFView/Open
Obhajoba_DP_Hromadka.pdfPrůběh obhajoby práce839,96 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26642

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.