Title: Objektové vazby pro prostorová Linked Data
Other Titles: Object relations for spatial Linked Data
Authors: Kiráľ, Martin
Advisor: Čerba Otakar, Ing. Mgr. Ph.D.
Referee: Charvát Karel, RNDr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26816
Keywords: prostorová linked data;objektové vazby;smart points of interest;datový model;datová sada
Keywords in different language: spatial linked data;object relations;smart points of interest;data model;data set
Abstract: Tato práce se zabývá objektovými vazbami pro prostorová Linked Data. Hlavní motivací pro psaní této práce je ukázat existující objektové vazby z různých zdrojů a následně vybrané vazby implementovat do datového modelu Smart Points of Interest (SPOI). V první části práce jsou představeny typy objektových vazeb. Následuje rešerše existujících objektových vazeb s důrazem na topologické objektové vazby. Poté jsou podobné vazby mezi sebou porovnány a ty nejvhodnější implementovány do datového modelu SPOI. Nakonec jsou implementované objektové vazby vyzkoušeny na reálných datech, která mají základ v datovém modelu SPOI. Díky tomu může práce posloužit jako příklad pro implementaci objektových vazeb při tvorbě nových Linked Data. Navíc díky využívání dat z různých zdrojů je dobře vidět propojitelnost Linked Data.
Abstract in different language: This work deals with object relations for spatial Linked Data. The main motivation for writing this work is to show existing object relations from different sources and then implement them into the Smart Points of Interest data model (SPOI). The first part of the thesis presents the types of object relations. Follows a search of existing object relations with an emphasis on topological object relations. Then, similar relations are compared to each other and the most appropriate ones are implemented into the SPOI data model. Finally, the implemented object relations are tested on the real data that are based on the SPOI data model. As a result, work can serve as an example for implementing object relations when creating new Linked Data. Additionally, Linked Data connectivity can be easily seen through the use of data from various sources.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KGM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova_Prace.pdfPlný text práce6,45 MBAdobe PDFView/Open
PO_Kiral_Martin.pdfPosudek oponenta práce2,07 MBAdobe PDFView/Open
Kiral Martin.pdfPrůběh obhajoby práce178,78 kBAdobe PDFView/Open
PV_Kiral_Martin.pdfPosudek vedoucího práce636,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26816

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.