Title: Možná konstrukční řešení hydraulického lisu a způsobu regulace naklopení pohyblivé traverzy lisu
Other Titles: Possible structural design of hydraulic forging press and roll control method traverses the moving press
Authors: Kabíček, David
Advisor: Staněk Jiří, Doc. Ing. CSc.
Referee: Hlaváč Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26901
Keywords: hydraulika;lis;rám;moment;zachycení;traverza;zatížení;napětí;návrh;excentricita.
Keywords in different language: hydraulics;press;frame;torque;interception;traverse;load;stress;design;eccentricity.
Abstract: Bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením a způsobem zachycení naklopení pohyblivé traverzy lisu. Navržení možných variant, následném vybrání nejvhodnější varianty spojený s návrhem, výpočtem a kontrolou navržené varianty.
Abstract in different language: The bachelor thesis deals with the design solution and the way of capturing the tilting of the movable crosspiece of the press. Designing possible variants, then selecting the most suitable variant associated with the design, calculation and control of the proposed variant.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
bakalarska_prace_david_kabicek.pdfPlný text práce3,53 MBAdobe PDFView/Open
Kabicek_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce679,6 kBAdobe PDFView/Open
Kabicek_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce739,18 kBAdobe PDFView/Open
Kabicek.pdfPrůběh obhajoby práce238,65 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26901

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.