Title: Hydraulicko-pneumatický buchar KJH
Other Titles: Pneumatic-hydraulic drop hammer KJH
Authors: Ježek, Adam
Advisor: Hlaváč Jan, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Staněk Jiří, Doc. Ing. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26908
Keywords: buchar;hydraulický;pneumatický;stojan;beran;přepákování;konstrukce;návrh;výpočet;kontrola;síla;napětí
Keywords in different language: hammer;pneumatic;hydraulic;frame;ram;re-leveraging;construction;design;calculation;check;force;stress
Abstract: Práce se zabývá popisem funkce hydraulicko-pneumatického bucharu. V práci je proveden návrh přepákování pro zdvihání bucharu (rám bucharu je protiběžný jeho beranu). V konstrukční části je proveden pevnostní návrh a kontrola přepákování.
Abstract in different language: Bachelor thesis deals with description of function of hydraulic-pneumatic hammer. Thesis contains design of re-leveraging for lifting the hammer ( the frame is opposite to the ram ). In the construction there is a strength design and a check of re-leveraging.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Pneumaticko hydraulicky buchar KJH_ADAM JEZEK.pdfPlný text práce3,01 MBAdobe PDFView/Open
Jezek_posudek vedouciho.pdfPosudek vedoucího práce662,75 kBAdobe PDFView/Open
Jezek_posudek oponenta.pdfPosudek oponenta práce834,21 kBAdobe PDFView/Open
Jezek.pdfPrůběh obhajoby práce229,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26908

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.