Title: Návrh solárního systému pro obytný dům s bazénem
Other Titles: Draft of solar system for a residential house with a swimming pool
Authors: Čechura, Petr
Advisor: Bělík, Milan
Referee: Martínek, Zbyněk
Issue Date: 2012
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/2692
Keywords: solární energie;solární systém;solární kolektor;intenzita slunečního záření;tepelný zásobník;účinnost kolektoru;tepelný výměník;ohřev teplé užitkové vody;teplonosné médium
Keywords in different language: solar energy;solar system;solar collector;solar radiation intensity;heat stack;collector efficiency;heat exchanger;hot water;heat transfer medium
Abstract: Tématem diplomové práce je zpracování návrhu solárního systému pro obytný dům s bazénem. Dále je zde přiblížena problematika solárních systémů a jednotlivých komponentů. Práce je rozdělena na 6 částí. První část je zaměřena na solární energii a její využití. Druhá část popisuje jednotlivé druhy solárních systémů a další komponenty solárního systému. Návrhem systému se zabývá třetí a čtvrtá část. V následující části je popsáno složení navrženého solárního systému a v poslední části je solární systém zhodnocen z ekonomického, energetického a ekologického hlediska.
Abstract in different language: The theme of this thesis is a process of a draft of solar system for a residential house with a swimming pool. Furthermore this thesis also deals with the possible issue of solar systems and individual components. The work is divided into 6 parts. The first part is focused on solar energy and its use. The second part describes the different types of solar systems and other components of the solar system. The third and fourth part deals with the desing of the system. The following section describes the proposed composition of the solar system and the last part is dedicated to evaluation of the solar system from an economic, energetic and environmental point of view.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace E10N0010P.pdfPlný text práce16,47 MBAdobe PDFView/Open
047354_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce267,08 kBAdobe PDFView/Open
047354_oponent.pdfPosudek oponenta práce322,92 kBAdobe PDFView/Open
047354_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce123,09 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2692

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.