Title: Technologie lití nízkotlakých odlitků a optimalizace výrobního procesu
Authors: Růžička, Tomáš
Advisor: Hála Miroslav, Ing. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/26932
Keywords: motor jikov;slévání;hliník;hliníková slitina;skříň kompresoru;cng;vlastnosti;prvek;vady;technologie;nízkotlaké lití;lpm ii bps 800 sx;pec;forma;simulace;podmínky lití;nástřiky formy;spektrální analýza;vsázka;dichte index;zálitky;vzorkování;teplota
Keywords in different language: motor jikov;casting;aluminum;aluminum alloy;compressor housing;cng;properties;element;defects;technology;low pressure casting;lpm ii bps 800 sx;furnace;mold;simulation;casting conditions;mold spraying;spectral analysis;batch;dichte index;bridges;sampling;temperature
Abstract: Hlavním úkolem této diplomové práce bylo navrhnout opatření vedoucí k převedení odlitku skříně kompresoru pro plnicí stanici CNG do sériové produkce ve společnosti MOTOR JIKOV Slévárna a. s., divize Tlaková slévárna. Tento dílec je vyráběn technologií nízkotlakého lití. Jsou řešeny podmínky lití tak, aby nedocházelo k výrobním vadám typu nedolití, staženin, ředin, porozity, trhlin, prasklin, apod. Součástí práce je řešeno provedení formy, metalurgie tekutého kovu včetně složení vsázky a optimalizace výroby odlitku pomocí vzorkování.
Abstract in different language: The main task of this diploma thesis was to propose measures leading to the conversion casting of the compressor housing for the CNG filling station into series production at the company MOTOR JIKOV Slévárna a. s., division Pressure foundry. This part is produced by low-pressure casting technology. The casting conditions are solved so as to avoid production defects such as dents, stagnation, dross, porosity, cracks, gaps, and so on. Part of the thesis is dealing with mold design, metallurgy of liquid metal including composition of batch and optimization of casting production by sampling.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Tomas Ruzicka.pdfPlný text práce4,21 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni - RUZICKAx.pdfPosudek vedoucího práce1,03 MBAdobe PDFView/Open
posudek - RUZICKA.pdfPosudek oponenta práce271,01 kBAdobe PDFView/Open
BK - RUZICKA.pdfPrůběh obhajoby práce655,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26932

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.