Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorBláhová Olga, Doc. Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorRádl, Karel
dc.date.accepted2017-6-27
dc.date.accessioned2018-01-15T15:01:10Z-
dc.date.available2016-9-19
dc.date.available2018-01-15T15:01:10Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-6-2
dc.identifier71904
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/26934
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá přípravou a hodnocením orga-nicko-anorganických povlaků a fólií s různými druhy plniv, které by mohly být pouţitelné v oblasti obalové techniky. Hlavním cílem je vybrat z palety vybraných plniv nejvhod-nější alternativu. Práce je zaměřena především na porovnání vlastností a vhodnosti pouţití plastických a neplastických plniv.cs
dc.format69 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectbramborový škrobcs
dc.subjectglycerolcs
dc.subjectmontmorillonitcs
dc.subjectbentonitcs
dc.subjectkaolin giics
dc.subjectodpadní papírcs
dc.subjectnanoindentacecs
dc.subjectvysušitelnostcs
dc.subjecttribologická zkouška.cs
dc.titleTribologické vlastnosti nanokompozitních organicko-anorganických povlakůcs
dc.title.alternativeTribological properties of nanocomposite organic-inorganic coatingsen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta strojnícs
dc.thesis.degree-programStrojní inženýrstvícs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe diploma thesis deals with the preparation and evaluation of organic-inorganic coatings and films with different types of fillers, which could be used in the field of packaging tech-nology. The main objective is to select the most suitable al-ternative from a selection of selected fillers. The work is mainly focused on comparison of properties and suitability of plastic and non-plastic filling.en
dc.subject.translatedpotato starchen
dc.subject.translatedglycerolen
dc.subject.translatedmontmorilloniteen
dc.subject.translatedbentoniteen
dc.subject.translatedkaolingiien
dc.subject.translatedwaste paperen
dc.subject.translatednanoindentationen
dc.subject.translateddrynessen
dc.subject.translatedtribological test.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Tribologicke vlastnosti nanokompozitnich organicko _ anorganickych povlaku.pdfPlný text práce4,85 MBAdobe PDFView/Open
posudek - RADLx.pdfPosudek oponenta práce1,78 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni - RADL.pdfPosudek vedoucího práce135,03 kBAdobe PDFView/Open
BK - RADL.pdfPrůběh obhajoby práce608,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/26934

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.