Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNikolayev, Denys
dc.contributor.refereeMonédiére Thierry
dc.contributor.refereeDelaveaud Christophe
dc.date.accepted2017-9-19
dc.date.accessioned2018-01-15T15:01:42Z-
dc.date.available2012-11-1-
dc.date.available2018-01-15T15:01:42Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-7-3
dc.identifier54676
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27040
dc.description.abstractVýzkum implantovatelné bezdrátové biotelemetrie vyžaduje antény s vysokou účinností, které jsou schopny komunikovat z lidského těla. Práce se zabývá návrhem miniaturních antén, které budou dostatečně robustní vůči okolním biologickým vlivům. Návrh počítá se standardním vstupem o impedanci 50 Ohmů. Anténa je navržena a miniaturizována použitím hybridní analyticko-numerické metody a následně optimalizovány její vnitřní rozměry pro snadné zapouzdření do kapsle. Anténa je dále analyzována s využitím realistického heterogenního fantomu. Zvýšená robusnost umožňuje využití v celé řadě aplikací. Vypočtené radiační obrazce jsou ve velmi dobré shodě s měřením. Navržené antény představují novou generaci miniaturiace těchto zařízení, která umožňuje vysokou integraci senzorů logiky a silových prvků.cs
dc.format177 s.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isoenen
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.subjectantény ve ztrátových médiíchcs
dc.subjectbiotelemetriecs
dc.subjectvýpočetní fantomycs
dc.subjectkonformní anténycs
dc.subjectelektricky malé anténycs
dc.subjectmetoda konečných prvkůcs
dc.subjectimplantovatelné anténycs
dc.subjectin-bodycs
dc.subjectism pásmocs
dc.subjectmedradio pásmocs
dc.subjectmikropáskové anténycs
dc.subjectminiaturní anténycs
dc.subjectfyzikální fantomcs
dc.titleNumerické modelování speciálních antén pro použití v biomedicíněcs
dc.typedisertační prácecs
dc.thesis.degree-namePh.D.
dc.thesis.degree-levelDoktorskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta elektrotechnickács
dc.thesis.degree-programElektrotechnika a informatikacs
dc.description.resultNeobhájenocs
dc.description.embargo2019-07-03
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedProgress in implantable and ingestible wireless biotelemetry requires versatile and efficient antennas to communicate reliably from a body. We propose an miniature antennas immune to impedance detuning caused by varying electromagnetic properties of the surrounding biological environment. It is designed for a standard input impedance of 50 Ohm. The antenna is synthesized and miniaturized using a hybrid analytical-numerical approach, then optimized to conform to the inner surface of long biocompatible encapsulation. The capsule antenna is analyzed both in simplified and anatomically realistic heterogeneous phantoms. Enhanced robustness allows using the antenna for a wide range of in-body applications. Computed reflection coefficients and radiation performance both show good agreement with measurements. The proposed antenna contributes to the further development of a new generation of miniature in-body devices that involve complex and dense integration of sensors, logic, and power source.en
dc.subject.translatedantennas in lossy mediaen
dc.subject.translatedbiotelemetryen
dc.subject.translatedcomputational phantomsen
dc.subject.translatedconformal antennasen
dc.subject.translatedelectrically small antennasen
dc.subject.translatedfinite element methoden
dc.subject.translatedimplantable antennasen
dc.subject.translatedin-bodyen
dc.subject.translatedism banden
dc.subject.translatedmedradio banden
dc.subject.translatedmicrostrip antennasen
dc.subject.translatedminiature antennasen
dc.subject.translatedphysical phantomsen
Appears in Collections:Disertační práce / Dissertations (KTE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
nikolayev_publ.pdfPosudek vedoucího práce310,75 kBAdobe PDFView/Open
nikolayev_opopn.pdfPosudek oponenta práce4,41 MBAdobe PDFView/Open
Nikolayev_Denys.pdfPlný text práce56,58 MBAdobe PDFView/Open
nikolayev_zapis.pdfPrůběh obhajoby práce978,74 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27040

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.