Title: Inovace treninkových prostředků pro rozvoj koordinace hráčů ledního hokeje v kategoriích U13 a U14
Other Titles: Innovation of trening resources for expansion of coordination for the ice hockey players in the categories U13 and U14
Authors: Gombár, Martin
Advisor: Valach Petr, Mgr. Ph.D.
Referee: Charvát Luboš, Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27064
Keywords: lední hokej;koordinace;koordinační schopnosti;pubescence
Keywords in different language: ice hockey;coordination;coordination abilities;pubescence
Abstract: Práce se zaměřuje na rozvoj koordinačních schopností u hráčů ledního hokeje ve dvou kategoriích starších žáků. V teoretické části se práce věnuje taxonomii motorických schopnosti, kam koordinační schopnosti spadají. Teoretická část práce se dále věnuje charakteristice, projevům a významu koordinačních schopností. Podrobně je zpracována taxonomie koordinačních schopností. Závěr teoretické části je věnován rozvoji a charakteristice pubescence. Teoretická část práce se věnuje charakteristice souboru, charakteristice programu, charakteristice testů, metodice zisku dat, zpracování dat a jejich vyhodnocení.
Abstract in different language: The work is focused on the development of coordination abilities for ice hockey players in two categories of older pupils. In the theoretical part, the thesis deals with the taxonomy of motor skills, where the coordination skills fall. The theoretical part also deals with the characteristics, the manifestations and the importance of the coordination skills. The taxonomy of coordinating abilities is elaborated in detail. The conclusion of the theoretical part is devoted to the development and characteristics of pubescence. The theoretical part deals with the characteristics of the file, program characteristics, test characteristics, data profitability methodology, data processing and evaluation.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP Gombar tisk.pdfPlný text práce2,22 MBAdobe PDFView/Open
Gomar - VP.pdfPosudek vedoucího práce132,88 kBAdobe PDFView/Open
Gombar - OP.pdfPosudek oponenta práce140,37 kBAdobe PDFView/Open
Gombar.pdfPrůběh obhajoby práce55,72 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27064

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.