Title: Rozvoj specifických motorických schopností v zápase
Other Titles: Development of specific motor skills in wrestling
Authors: Reitspiesová, Barbora
Advisor: Charvát Luboš, Mgr.
Referee: Knappová Věra, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27066
Keywords: zápas;motorické schopnosti;návrh cviků
Keywords in different language: wrestling;motor skills;design exercises
Abstract: Diplomová práce pojednává o rozvoji specifických motorických schopnostech v zápase. V teoretické části práce popisuji obecné motorické schopnosti, ale i jejich použití v zápase. Praktická část závěrečné práce je zaměřena na navržení speciálních cviků pro rozvoj silové vytrvalosti v zápase. Pro potvrzení spolehlivosti cviků jsem testovala mladé zápasníky.
Abstract in different language: The thesis discusses the development of specific motor skills in a match. The theoretical part describes the general motor skills, but also their use in a match. The practical part of the thesis is focused on designing special exercises to develop power endurance in wrestling. To confirm the reliability of the exercises I tested the young fighters.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rozvoj specifickych motorickych schopnosti v zapase - Barbor.pdfPlný text práce2,22 MBAdobe PDFView/Open
Zivna B. - VP.pdfPosudek vedoucího práce132,34 kBAdobe PDFView/Open
Zivna B. - OP.pdfPosudek oponenta práce140,49 kBAdobe PDFView/Open
Zivna.pdfPrůběh obhajoby práce54,79 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27066

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.