Title: Využití moderních monitorovacích prostředků a jejich komparace při evidenci sportovního tréninku
Other Titles: Utilization and comparison of modern monitoring devices in sport training records
Authors: Matas, Jan
Advisor: Charvát Luboš, Mgr.
Referee: Salcman Václav, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27069
Keywords: garmin forerunner 210 hr;garmin vívosmart optic;porovnání přístrojů;přesnost měření;fitness náramek;pedometr;akcelerometr;gnss.
Keywords in different language: garmin forerunner 210 hr;garmin vívosmart optic;comparison of devices;measuring precision;fitness tracker;pedometer;accelerometer;gnss.
Abstract: Diplomová práce s názvem Využití moderních monitorovacích prostředků a jejich komparace při evidenci sportovního tréninku, se zaměřuje na porovnání vybraných monitorovacích zařízení. Tato studie se v teoretické části blíže zaměřuje na zařízení využívaná při pohybových aktivitách, jejich popis a principy fungování, možnosti využití a v neposlední řadě také na rozdělení zařízení dle vlastností a typů. Součástí teoretické části je i popis možné spolupráce, kompatibility a provázanosti jednotlivých přístrojů mezi sebou. V praktické části práce byl porovnáván z hlediska přesnosti měření fitness náramek Garmin vívosmart optic se sporttesterem Garmin Forerunner 210 HR, konkrétně vzdálenost a průměrná rychlost. Praktická část mimo jiné přináší také zajímavé výsledky týkající se porovnání fitness náramků Garmin vívosmar optic mezi sebou z hlediska jejich umístění na těle a z hlediska nastavení délky kroku.
Abstract in different language: The main goal of the thesis Utilisation and Comparison of Modern Monitoring Devices in Sport Training Records is to compare chosen monitoring devices. The theoretical part of this study is based on devices used in sport training as well as their description, principle of utilisation, possibility of utilisation and last but not sorting of devices according to their type and quality. Moreover, the theoretical part comes not only with a description of chosen monitoring devices but also with an explanation of compatibility and interconnection of monitoring devices. The practical part contains the comparative study of the fitness tracker Garmin vívosmart optic and the sport tester Garmin Forerunner 210 HR from the point of view of distance and average speed. Besides other things, the practical part deals with many interesting findings regarding the mutual comparison of fitness trackers Garmin vívosmart optic according to their placement and the setting of step length.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP - Jan Matas.pdfPlný text práce2,8 MBAdobe PDFView/Open
Matas J..pdfPrůběh obhajoby práce49,78 kBAdobe PDFView/Open
Matas J. - VP.pdfPosudek vedoucího práce120,17 kBAdobe PDFView/Open
Matas J. - OP.pdfPosudek oponenta práce185,78 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27069

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.