Title: Zařazení pohybových aktivit do indoorových nebo outdoorových sportovních tématických akcí v oblasti teambuildingu
Other Titles: The inclusion of physical activity in indoor or outdoor sports themed events in teambuilding
Authors: Suchánková, Markéta
Advisor: Kalistová Petra, Mgr.
Referee: Charvát Luboš, Mgr.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27070
Keywords: teambuilding;aktivita;spolupráce
Keywords in different language: teambuilding;activity;cooperation
Abstract: Diplomová práce na téma zařazení pohybových aktivit do indoorových nebo outdoorových sportovních tématických akcí v oblasti teambuildingu. Je věnována problematice teambuildingových akcí pro žáky Základních škol. V teoretické části se věnujeme základním teoretickým poznatkům, které jsou potřebné, k uspořádání teambuildingových akcí a dále se věnuje problematice efektivní spolupráce v týmu. Praktická část jako návod, jak uspořádat teambuildingovou akci pro děti, jsou zde popsány jednotlivé konkrétní pohybové aktivity, tyto akce jsou tematicky zaměřené.
Abstract in different language: Thesis on the classification of physical activities in indoor or outdoor sports themed events in teambuilding. It is dedicated to teambuilding events for primary school pupils. The theoretical part is focused on the essential knowledge that are needed to organize team-building events and deals with the issue of effective teamwork. The practical part is how to organize a teambuilding event for children, are reported each specific physical activity, these actions are thematic.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ZARAZENI POHYBOVYCH AKTIVIT DO INDOOROVYCH NEBO OUTDOOROVYCH SPORTOVNICH TEMATICKYCH AKCI V OBLASTI TEAMBUILDINGU.pdfPlný text práce3,46 MBAdobe PDFView/Open
Suchankova M. - VP.pdfPosudek vedoucího práce133,15 kBAdobe PDFView/Open
Suchankova M. - OP.pdfPosudek oponenta práce129,87 kBAdobe PDFView/Open
Suchankova M..pdfPrůběh obhajoby práce47,83 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27070

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.