Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKnappová Věra, Mgr. Ph.D.
dc.contributor.authorKlepal, Kašpar
dc.contributor.refereeKavalířová Gabriela, Mgr. Ph.D.
dc.date.accepted2017-9-12
dc.date.accessioned2018-01-15T15:01:56Z-
dc.date.available2015-12-11
dc.date.available2018-01-15T15:01:56Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-6-30
dc.identifier68793
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27083
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá vlivem žonglování na pohybové schopnosti dětí mladšího školního věku. Cílem výzkumu bylo testování a rozvíjení pohybových schopností aplikací vhodného intervenčního pohybového programu žonglování. V teoretické části práce jsou popsány a vysvětleny základní pojmy v oblasti problematiky vývojové koordinace a rozvoje pohybových schopností u dětí mladšího školního věku. Práce se zaměřuje na rozvoj koordinace pohybů vlivem žonglování. Zajímá nás, zda pohybová intervence žonglování bude mít pozitivní vliv na rozvoj pohybových dovedností dětí mladšího školního věku. Součástí práce je i seznámení s jednotlivými žonglérskými pomůckami a popis jednoduchých cviků s různým žonglérským náčiním, které je dostupné i pro širokou veřejnost.cs
dc.format56 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectmladší školní věkcs
dc.subjectpohybová intervencecs
dc.subjectžonglovánícs
dc.subjectmabc -2cs
dc.subjectkoordinacecs
dc.subjectpohybové schopnostics
dc.subjectrovnováhacs
dc.subjectmíření a chytánícs
dc.subjectmanuální zručnostcs
dc.titleVliv žonglování na úroveň koordinačních schopností dětí mladšího školního věkucs
dc.title.alternativeThe impact of juggling on the level of coordination skills of primary school childrenen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programUčitelství pro střední školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe thesis deals with influence of juggling on mobility skills of younger school- aged children. The aim of the analysis was testing and developing mobility skills by application of appropriate physical program- juggling. In the theoretical part issues of coordination progress and development of mobility skills in younger school-aged children are described. The thesis focuses on progression of movement coordination by juggling influence. We are interested if the movement intervention of juggling has a positive influence on development of mobility skills in younger school-aged children. One part of the thesis is also to know particular juggling tools and description of simple exercises with various juggling tools which are available for the general public.en
dc.subject.translatedyounger school- aged childrenen
dc.subject.translatedmovement interventionen
dc.subject.translatedjugglingen
dc.subject.translatedmabc- 2en
dc.subject.translatedcoordinationen
dc.subject.translatedmobility skillsen
dc.subject.translatedbalanceen
dc.subject.translatedaiming and catchingen
dc.subject.translatedmanual skills.en
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace_Kaspar_Klepal.pdfPlný text práce1,87 MBAdobe PDFView/Open
Klepal- VP.pdfPosudek vedoucího práce131,14 kBAdobe PDFView/Open
Klepal - OP.pdfPosudek oponenta práce201,09 kBAdobe PDFView/Open
Klepal.pdfPrůběh obhajoby práce53,84 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27083

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.