Title: Návrh a realizace pohybových činností vhodných do rušné části vyučovací jednotky tělesné výchovy
Other Titles: Proposal and realization of physical activities convenient into a busy part of a PE lesson
Authors: Strnad, Tomáš
Advisor: Šrámková Petra, Mgr. Ph.D.
Referee: Valach Petr, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27085
Keywords: rušná část;adolescent;pohybová činnost;vyučovací jednotka;tělesná výchova
Keywords in different language: dynamic parts;adolescent;physical activity;teaching unit of physical education
Abstract: Práce je zaměřena na návrhy rušných částí do hodin tělesné výchovy pro střední školy. První tři kapitoly diplomové práce tvoří teoretickou část a stávají se východiskem pro znalosti k části praktické. Ta se zabývá jednotlivými návrhy rušných částí. Návrhy mají název podle náčiní nebo nářadí v ní použité. Realizace byla uskutečněna a vyhodnocena na základní škole praktické v Chebu. Součástí jednotlivých návrhů je videozáznam. Práce slouží jedincům zabývající se pohybovou aktivitou, jako sborník nápadů, jak vést vhodně začátek pohybové činnosti.
Abstract in different language: The thesis is focused on drafts of dynamic parts of the physical education lessons for high school. The first three chapters of the thesis are a theoretical parts crucial for understanding the practical part. The practical part deals with individual drafts of dynamic parts of the physical education lessons. These drafts are called by equipment or tools used in it. Realization was carried out and evaluated in basic practical school in Cheb. Component of each individual draft is video. The thesis should help people interested in physical activity, such as a collection of ideas how to run correctly beginning of physical activity.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Tomas Strnad 2017- Navrh a realizace pohybovych cinnosti vhodnych do rusne casti vyucovaci jednotky telesne vychovy..pdfPlný text práce3,24 MBAdobe PDFView/Open
Strnad T..pdfPrůběh obhajoby práce49,07 kBAdobe PDFView/Open
Strnad T. - OP.pdfPosudek oponenta práce189,66 kBAdobe PDFView/Open
Strnad T. - VP.pdfPosudek vedoucího práce171,58 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27085

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.