Title: Závislost centrální zrakové ostrosti a intenzity sportovně pohybové činnosti u dětí ve věku 11 a 12 let.
Other Titles: Dependence of visual acuity and intensity of sport and physical activity among children aged 11 and 12 years.
Authors: Blecha, Jan
Advisor: Salcman Václav, Mgr. Ph.D.
Referee: Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27087
Keywords: centrální zraková ostrost;krátkozrakost;etdrs;optotypy;sportovně pohybová aktivita;střední školní věk
Keywords in different language: visual acuity;nearsightedness;etdrs;eye chart;sports and physical activity;high school age
Abstract: Cílem práce je zjistit závislost centrální zrakové ostrosti a intenzity sportovně pohybové činnosti u dětí ve věku 11 a 12 let. Data byla získána měřením centrální zrakové ostrosti pomocí mobilních ETDRS optotypů a prostřednictvím dotazníku sportovně pohybové činnosti včetně jednoduché oftalmologické anamnézy. Výzkumu se zúčastnilo celkem 253 žáků z 6 plzeňských gymnázií. Statistickým zpracováním získaných dat jsme došli k závěru, že mezi úrovní CZO a sportovně pohybovou aktivitou dětí neexistuje statisticky významná závislost. Dalším cílem je prevence problémů spojených se zrakovou funkcí.
Abstract in different language: The aim is to determine the dependence of central visual acuity and intensity of sport and physical activity in children aged 11 and 12 years. The data were obtained by measuring visual acuity via mobile ETDRS visual acuity tests and questionnaires through sports and physical activity, including simple ophthalmic history. The research involved 253 pupils from 6 Pilsner gymnasiums. Statistical processing of the obtained data, we concluded that the levels of VA and sports and physical activity of children, there is no statistically significant relationship. Another goal is to prevent problems associated with visual function.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jan Blecha - diplomova prace.pdfPlný text práce1,86 MBAdobe PDFView/Open
Blecha J. - VP.pdfPosudek vedoucího práce186,59 kBAdobe PDFView/Open
Blecha J. - OP.pdfPosudek oponenta práce166,74 kBAdobe PDFView/Open
Blecha J..pdfPrůběh obhajoby práce52,98 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27087

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.