Název: Vliv relaxace na senzomotorický výkon
Další názvy: Influence of relaxation on a sensorimotor performance
Autoři: Hranáč, Petr
Vedoucí práce/školitel: Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
Oponent: Lovasová Vladimíra, Mgr. Ph.D.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27089
Klíčová slova: relaxace;sugesce;sympatikus;senzomotorika;výkon;neurolingvistické programování;elektrodermální aktivita
Klíčová slova v dalším jazyce: relaxation;suggestion;sympathetic;sensorimotor;performance;neuro-linguistic programming;electrodermal activity
Abstrakt: Diplomová práce je zaměřena na vliv relaxačního cvičení podpořené pozitivní sugescí k senzomotorickému výkonu. Cílem kvalifikační práce je zjistit, míru vlivu řízené relaxace na výkon a odhalit, zda relaxující osoby ovlivněné sugescí cíleně zaměřenou na základní činnost, dokážou mít v této činnosti určitý progres. Tento problém je řešen za pomocí senzomotorických testů a elektrodermální aktivity v průběhu řízené relaxace podpořené sugescí. Následně se naměřené hodnoty porovnávají a analyzují.
Abstrakt v dalším jazyce: The master thesis is focused on the Influence of relaxation exercises, supported by positive suggestions to sensorimotor exercises. The result of the research is to determine the degree of influence on the performance.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Diplomové práce / Theses (KTV)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
diplomova prace relaxace hranac.pdfPlný text práce2,34 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hranac P. - VP.pdfPosudek vedoucího práce113,32 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hranac P. - OP.pdfPosudek oponenta práce222,89 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Hranac P..pdfPrůběh obhajoby práce49,16 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27089

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.