Title: Vliv relaxace na senzomotorický výkon
Other Titles: Influence of relaxation on a sensorimotor performance
Authors: Hranáč, Petr
Advisor: Benešová Daniela, Mgr. Ph.D.
Referee: Lovasová Vladimíra, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27089
Keywords: relaxace;sugesce;sympatikus;senzomotorika;výkon;neurolingvistické programování;elektrodermální aktivita
Keywords in different language: relaxation;suggestion;sympathetic;sensorimotor;performance;neuro-linguistic programming;electrodermal activity
Abstract: Diplomová práce je zaměřena na vliv relaxačního cvičení podpořené pozitivní sugescí k senzomotorickému výkonu. Cílem kvalifikační práce je zjistit, míru vlivu řízené relaxace na výkon a odhalit, zda relaxující osoby ovlivněné sugescí cíleně zaměřenou na základní činnost, dokážou mít v této činnosti určitý progres. Tento problém je řešen za pomocí senzomotorických testů a elektrodermální aktivity v průběhu řízené relaxace podpořené sugescí. Následně se naměřené hodnoty porovnávají a analyzují.
Abstract in different language: The master thesis is focused on the Influence of relaxation exercises, supported by positive suggestions to sensorimotor exercises. The result of the research is to determine the degree of influence on the performance.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
diplomova prace relaxace hranac.pdfPlný text práce2,34 MBAdobe PDFView/Open
Hranac P. - VP.pdfPosudek vedoucího práce113,32 kBAdobe PDFView/Open
Hranac P. - OP.pdfPosudek oponenta práce222,89 kBAdobe PDFView/Open
Hranac P..pdfPrůběh obhajoby práce49,16 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27089

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.