Title: Vývoj metod pro pokročilou integraci simulačních nástrojů na bázi standardu "FMI 2.0 for Co-Simulation" a její validace na modelu vybraného energetického zařízení
Other Titles: Development of methods for advanced integration of simulation tools based on "FMI 2.0 for Co-Simulation" standard and its validation on selected model of energetic device
Authors: Kubíček, Karel
Advisor: Čech Martin, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27250
Keywords: fmi 2.0;fmu;co-simulation;matlab;simulink;openmodelica;kyvadlo;vodní turbína;vodní elektrárna;rexlib;rex
Keywords in different language: fmi 2.0;fmu;co-simulation;matlab;simulink;openmodelica;pendulum;water turbine;water powerplant;rexlib;rex
Abstract: Cílem této práce je objasnění fungovaní FMI 2.0. Budou ukázány základní principy tohoto rozhraní. Všechny kroky budou nejprve demonstrovány na modelu kyvadla. Přejdeme od matematicko - fyzikálního popisu přes model v Simulinku, přes komponentový přístup v Open Modelice až po vyexportovaný model ve tvaru FMU. Následně získané modely porovnáme. V druhé části bude celý proces proveden znovu na značně složitějším modelu energetického zařízení. Tím bude jednoduchý model vodní elektrárny, který se bude skládat z modelu vodní turbíny, generátoru a regulátoru.
Abstract in different language: The aim of this thesis is to clarify the functioning of FMI 2.0. The basic principles of this interface will be shown. All steps will be first demonstrated on the pendulum model. We move from the mathematical-physical modeling through the model in Simulink, to the component access in the Open Model to the exported model in the form of FMU. We will compare all the created models. In the second part, the whole process will be carried out again in more complex model of the energy equipment. That will be a simple model of a hydropower plant that will consist of a model of a water turbine, generator and regulator.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KKY)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
A14B0518P-BC.pdfPlný text práce3,89 MBAdobe PDFView/Open
kubicek-v.pdfPosudek vedoucího práce373,43 kBAdobe PDFView/Open
kubicek-p.pdfPrůběh obhajoby práce192,9 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27250

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.