Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSirotek, Vladimír
dc.contributor.authorArmstark, Milan
dc.contributor.refereeŠtrofová, Jitka
dc.date.accepted2012-08-29
dc.date.accessioned2013-06-19T06:30:06Z
dc.date.available2010-12-15cs
dc.date.available2013-06-19T06:30:06Z
dc.date.issued2012
dc.date.submitted2012-04-06
dc.identifier42900
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/2731
dc.description.abstractAnotace V diplomové práci jsou teoretické poznatky o křemíku, hliníku a hořčíku a jejich sloučeninách. Součástí diplomové práce jsou návody na pokusy, ve kterých jsou využity vlastnosti uvedených prvků a jejich sloučenin. Diplomová práce nabízí ukázky zpracování ŠVP, klíčových kompetencí, příprav na hodinu, laboratorních prací, testu, které lze použít při výuce chemie na základní škole. Spojení teorie výuky s praktickou ukázkou představuje exkurze na výrobně obkládaček v Rakovníku.cs
dc.format67 s. (14 736 slov)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectučitelcs
dc.subjectžákcs
dc.subjectvzdělávací programcs
dc.subjectchemický pokuscs
dc.subjectlaboratorní prácecs
dc.subjectexkurzecs
dc.titleKřemík, hliník, hořčík a jejich sloučeniny ve výuce chemie na ZŠcs
dc.title.alternativeSilicon, aluminium, magnesium and their compounds in lessons of Chemistry at primary schoolen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameMgr.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.description.departmentKatedra chemiecs
dc.thesis.degree-programUčitelství pro základní školycs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedSummary There are theoretic´s knowledges about silicion, aluminium, magnesium and their compounds in this diploma work. Instructions for experiments, where are untilizationed quality these elements and their compounds, are part of diploma work. This work offers extrats and prezentations processing of ŠVP (School education programme), crucial (key) competents, prepare to lessons, laboratory works, making of tests, which possible to use in lessons at primary school. Excursion to factory with production of wall tiles in Rakovník is connect theory of lessons with practical demonstration.en
dc.subject.translatedteacheren
dc.subject.translatedpupilen
dc.subject.translatededucation programmeen
dc.subject.translatedchemistry experimenten
dc.subject.translatedlaboratory worken
dc.subject.translatedexcursionen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KCH)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - 2012 M.Armstark.pdfPlný text práce2,41 MBAdobe PDFView/Open
Armstark_Milan_VDP.pdfPosudek vedoucího práce495,07 kBAdobe PDFView/Open
Armstark_Milan_ODP.pdfPosudek oponenta práce382,1 kBAdobe PDFView/Open
Armstark_Milan.pdfPrůběh obhajoby práce169,59 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/2731

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.