Title: Hitlerovo dětství v Lambachu a jeho reflexe zdejším obyvatelstvem
Other Titles: Hitler´s childhood in Lambach and his reflection to the local population
Authors: Kašparová, Daniela
Advisor: Stočes Jiří, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27494
Keywords: lambach;hitler;benediktinerstift;adalbero;stadl-paura;einwohner
Keywords in different language: lambach;hitler;benedectine monastery;adalbero;stadl-paura;residents
Abstract: Bakalářská práce se zabývá Hitlerovým dětstvím v Lambachu. Detailně se koncentruje na pobyt mladistvého Adolfa Hitlera a jeho docházku do základní školy obce Lambach. Cíl této práce je analýza postojů obyvatel Lambachu k této historické události.
Abstract in different language: The Bachelor thesis deals with Hitlers childhood in Lambach. It focuses on his presence in the local community and his attendance in the primary school. The aim of the work is to analysis the attitudes of the population Lambach to this historic event.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Daniela Kasparova.pdfPlný text práce605,25 kBAdobe PDFView/Open
Kasparova Daniela_vp.pdfPosudek vedoucího práce1 MBAdobe PDFView/Open
Kasparova Daniela_op.pdfPosudek oponenta práce1,42 MBAdobe PDFView/Open
Kasparova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce315,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27494

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.