Title: Studie k dějinám německého divadla v Plzni (1867-1945) / Studien zur Geschichte der Deutschen Theater in Pilsen (1867-1945)
Other Titles: Studies about the history of the German Theatre in Pilsen (1867 - 1945)
Authors: Späthová, Clarissa
Advisor: Stočes Jiří, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27495
Keywords: německé divadlo v plzni;malé divadlo v plzni;německý divadelní spolek plzeň;německý dům v plzni;goethova ulice;česko-německé vztahy;josef niklas
Keywords in different language: the german theatre in pilsen;the small theatre in pilsen;the german society;the german house in pilsen;goethe-street;czech-german relation;josef niklas
Abstract: Práce pojednává o historii Německého divadla v Goethově ulici v Plzni. Zkoumá příčiny a okolnosti jeho vzniku. Současně se zabývá i vztahem mezi českým a německým obyvatelstvem v 19. století. Dále se věnuje výstavbě Německého divadla, jeho úspěchem a později i krachem. V práci můžeme nalézt i informace o Německém domě a Německém divadelním spolku, který obě budovy vlastnil.
Abstract in different language: This work is about the history of the German theatre in Goethe-Street in Pilsen. It explores the reasons and circumstances of the origins. It also deals with the relationship between the Czech and German populations in the 19th century. In the work you can find the informations about the construction of the German theater, its success, and later its failure. We can also find information about the German House and the German Theater Society, which owned both buildings.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace - Spathova.pdfPlný text práce495,4 kBAdobe PDFView/Open
Spathova_vp.pdfPosudek vedoucího práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
Spathova_op.pdfPosudek oponenta práce1,31 MBAdobe PDFView/Open
Spathova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce209,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27495

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.