Název: Postava Bernharda Rothera v románu "Dobrý proti severáku" od Daniela Glattauera Postava Bernharda Rothnera v románu "Gut gegen Nordwind" od Daniela Glattauera
Další názvy: The figure of Bernhard Rothner in the novel "Love virtually" by Daniel Glattauer
Autoři: Knížková, Ivana
Vedoucí práce/školitel: Tonsern Clemens, Dr. phil.
Datum vydání: 2017
Nakladatel: Západočeská univerzita v Plzni
Typ dokumentu: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27506
Klíčová slova: daniel glattauer;gut gegen nordwind;der briefroman;symbolik des nordwinds;literarische figurenanalyse;arten von figuren;die charakterisierung von figuren;emmi rothner;leo leike;bernhard rothner
Klíčová slova v dalším jazyce: daniel glattauer;love virtually;novelletter;symbology of north wind;analysis of figures;kind of figures;characterization of figures;emmi rothner;leo leike;bernhard rothner
Abstrakt: Cílem této bakalářské práce je analýza postavy Bernharda Rothnera v románu spisovatele Daniela Glattauera "Dobrý proti severáku". V první kapitole jsou představeny život, dílo a hlavní úspěchy autora románu. Následuje definice pojmů "román", "dopis", "dopisový román" a stručné shrnutí historie jejich vzniku. Další část se zabývá románem "Dobrý proti severáku", shrnutím děje a symbolikou názvu románu. Následující kapitola je věnována krátké analýze hlavních postav. Výsledkem této bakalářské práce je analýza postavy Bernharda Rothnera a význam jeho úlohy v románu.
Abstrakt v dalším jazyce: The main of this bachelor's thesis is the analysis of the figure of Bernhard Rothner in the novel by Daniel Glattauer "Love virtually". In the first chapter are introduced the life, publication and the main successes of the writer of novel. Then follows the definition of the concepts "novel", "letter", "novelletter" and the recap of history of their beginning. The following part deals with the novel "Love virtually", with the synopsis and symbology of the name of novel. The following chapter attends to the short analysis of the main figures. The result of this bachelor´s thesis is the analysis of the figure of Bernhard Rothner and the significance of his part in the novel.
Práva: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Vyskytuje se v kolekcích:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Soubory připojené k záznamu:
Soubor Popis VelikostFormát 
BAK_PDF_2017.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Knizkova_vp.pdfPosudek vedoucího práce970,77 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Knizkova_op.pdfPosudek oponenta práce1,35 MBAdobe PDFZobrazit/otevřít
Knizkova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce276,85 kBAdobe PDFZobrazit/otevřít


Použijte tento identifikátor k citaci nebo jako odkaz na tento záznam: http://hdl.handle.net/11025/27506

Všechny záznamy v DSpace jsou chráněny autorskými právy, všechna práva vyhrazena.