Title: Postava Bernharda Rothera v románu "Dobrý proti severáku" od Daniela Glattauera Postava Bernharda Rothnera v románu "Gut gegen Nordwind" od Daniela Glattauera
Other Titles: The figure of Bernhard Rothner in the novel "Love virtually" by Daniel Glattauer
Authors: Knížková, Ivana
Advisor: Tonsern Clemens, Dr. phil.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27506
Keywords: daniel glattauer;gut gegen nordwind;der briefroman;symbolik des nordwinds;literarische figurenanalyse;arten von figuren;die charakterisierung von figuren;emmi rothner;leo leike;bernhard rothner
Keywords in different language: daniel glattauer;love virtually;novelletter;symbology of north wind;analysis of figures;kind of figures;characterization of figures;emmi rothner;leo leike;bernhard rothner
Abstract: Cílem této bakalářské práce je analýza postavy Bernharda Rothnera v románu spisovatele Daniela Glattauera "Dobrý proti severáku". V první kapitole jsou představeny život, dílo a hlavní úspěchy autora románu. Následuje definice pojmů "román", "dopis", "dopisový román" a stručné shrnutí historie jejich vzniku. Další část se zabývá románem "Dobrý proti severáku", shrnutím děje a symbolikou názvu románu. Následující kapitola je věnována krátké analýze hlavních postav. Výsledkem této bakalářské práce je analýza postavy Bernharda Rothnera a význam jeho úlohy v románu.
Abstract in different language: The main of this bachelor's thesis is the analysis of the figure of Bernhard Rothner in the novel by Daniel Glattauer "Love virtually". In the first chapter are introduced the life, publication and the main successes of the writer of novel. Then follows the definition of the concepts "novel", "letter", "novelletter" and the recap of history of their beginning. The following part deals with the novel "Love virtually", with the synopsis and symbology of the name of novel. The following chapter attends to the short analysis of the main figures. The result of this bachelor´s thesis is the analysis of the figure of Bernhard Rothner and the significance of his part in the novel.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KNJ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BAK_PDF_2017.pdfPlný text práce1,52 MBAdobe PDFView/Open
Knizkova_vp.pdfPosudek vedoucího práce970,77 kBAdobe PDFView/Open
Knizkova_op.pdfPosudek oponenta práce1,35 MBAdobe PDFView/Open
Knizkova_obh.pdfPrůběh obhajoby práce276,85 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27506

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.