Title: Matematický model napěťového střídače
Other Titles: Mathematical model of voltage-source inverter
Authors: Straka, Miloš
Advisor: Blahník Vojtěch, Ing. Ph.D.
Referee: Talla Jakub, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27572
Keywords: napěťový střídač;igbt;simulace;matlab;simulink;plecs;pwm;mrtvý čas;idealizovaný model;přesnější model
Keywords in different language: voltage igbt;simulation;matlab;simulink;plecs;pwm;dead time;idealized model;more accurate model
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na vytvoření matematického modelu napěťového střídače. Prvním krokem bylo vytvoření idealizovaného modelu trojfázového napěťového střídače v programu MATLAB. Tento model byl následně vylepšen na přesnější model přidáním skutečných parametrů součástek a mrtvými časy v řízení. Výsledky ze simulací byly porovnány se skutečným laboratorním napěťovým střídačem používaným pro výuku. Porovnání obou střídačů bylo provedeno jak pro provozní stavy, tak pro předem zvolené hodnoty.
Abstract in different language: The bachelor theses is focused on creating a mathematical model of voltage inverter. The first step was the creation of idealized three-phase voltage inverter model in MATLAB software. Afterwards was that model improved on more accurate model by adding parameters of real components and dead times in control. The results of the simulation were compared with real laboratory voltage inverter using for education. Comparison of both inverters were done for the same operating states and so for preselected values.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KEV)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_MMNS_Straka.pdfPlný text práce4,97 MBAdobe PDFView/Open
070852_oponent.pdfPosudek oponenta práce279,53 kBAdobe PDFView/Open
070852_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce285,72 kBAdobe PDFView/Open
070852_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce182,88 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27572

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.