Title: Vlastnosti zobecněných trigonometrických funkcí a jejich případné aplikace ve statistice
Other Titles: Properties of generalized trigonometric functions and/or their applications to statistics.
Authors: Peterka, Petr
Advisor: Girg Petr, Doc. Ing. Ph.D.
Referee: Šedivá Blanka, RNDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27788
Keywords: p;q-trigonometrické funkce;zobecněné normální rozdělení;kvantily;generování dat
Keywords in different language: p;q-trigonometric functions;generalized normal distribution;quantiles;generate data
Abstract: Hlavním cílem této bakalářské práce je studovat vlastnosti p-trigonometrických a p,q-trigonometrických funkcí a tyto výsledky následně využít při vyšetřování dvourozměrného zobecněného normálního rozdělení. Dále je v této práci uveden přehled derivací a integrálů zobecněných trigonometrických funkcí. V poslední řadě je práce zaměřena na generování dat se zobecněným normálním rozdělením.
Abstract in different language: The main goal of this bachelor thesis is to study the properties of p-trigonometric and p,q-trigonometric functions and these results to use in investigating the two-dimensional generalized normal distribution. Further, in this work is presented an overview of derivatives and integers of generalized trigonometric functions. Finally, the work is focused on generating data with a generalized normal distribution.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Bakalarska prace Peterka Petr.pdfPlný text práce3,02 MBAdobe PDFView/Open
PO_Peterka_Petr.pdfPosudek oponenta práce1,17 MBAdobe PDFView/Open
PV_Peterka_Petr.pdfPosudek vedoucího práce757,18 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh_Peterka_Petr.pdfPrůběh obhajoby práce16,47 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27788

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.