Title: Metody pro optimalizaci výrobních procesů v oblasti elektrotechnické výroby
Other Titles: Methods for Production Processes Optimisation in Electrical Engineering Production
Authors: Čížek, Vladimír
Advisor: Benešová Andrea, Ing.
Referee: Řeřicha Tomáš, Ing. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: bakalářská práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27811
Keywords: proces;procesní řízení;optimalizace;5s;poka-yoke;kanban;just in time;kaizen
Keywords in different language: process;process management;optimization;5s;poka-yoke;kanban;just in time;kaizen
Abstract: Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na metody pro optimalizaci výrobních procesů v oblasti elektrotechnické výroby. V první části je popsána problematika procesního řízení a metod pro optimalizaci výrobních procesů. V další části bakalářské práce je zpracována případová studie zabývající se podrobným popisem výrobního procesu ve společnosti KAPPENBERGER + BRAUN Elektro Technik spol. s r. o. V závěru bakalářské práce jsou uvedeny příklady možných nápravných opatření pro zvolený výrobní proces.
Abstract in different language: The present bachelor thesis is focused on optimisation methods of production processes in the field of electrotechnical production. The issues of process control and optimisation methods of production processes are described in the first part. In the next part of the thesis, the author works on a case study dealing with the detailed description of the production process in KAPPENBERGER + BRAUN Elektro Technik Ltd. In the end of the thesis, there are examples of corrective measures for the chosen production process.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s work (KET)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Vladimir_Cizek.pdfPlný text práce3,97 MBAdobe PDFView/Open
070942_oponent.pdfPosudek oponenta práce343,34 kBAdobe PDFView/Open
070942_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce316,73 kBAdobe PDFView/Open
070942_hodnoceni.pdfPrůběh obhajoby práce193,55 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27811

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.