Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKilián Jan, Doc. PhDr. Ph.D.
dc.contributor.authorFencl, Vojtěch
dc.date.accepted2017-9-11
dc.date.accessioned2018-01-15T15:05:36Z-
dc.date.available2016-9-1
dc.date.available2018-01-15T15:05:36Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-4-28
dc.identifier70267
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/27852
dc.description.abstractCílem této práce bylo zpracovat ucelený pohled na období třicetileté války v Horažďovicích. Pro zpracování tématu byla fakta čerpána především z odborné literatury, zabývající se tématem třicetileté války v daném regionu. Dalším významným zdrojem, bylo využití pramenů ze Státního okresního archívu Klatovy. První část práce je věnována stručné historii osídlení Prácheňského kraje a vývoji Horažďovic od jejich počátků po třicetiletou válku. Druhá kapitola se zabývá Horažďovicemi během třicetileté války. Kapitola je rozdělena na jednotlivá desetiletí války se zaměřením na události, které v těchto obdobích ve městě nastaly. Tématem třetí kapitoly je hospodářství, především ekonomie města a provozování řemesel a živností v Horažďovicích ve válečném období. Následující kapitoly popisují sociální rozdělení obyvatelstva ve městě a rod Šternberků jako majitele horažďovického panství. Závěr práce je věnován vylíčení běžného života horažďovických obyvatel, změnám náboženských poměrů, systému městské správy a soudnictví.cs
dc.format46 s. (84234 znaků), 10 s. (837 znaků)cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjecttřicetiletá válkacs
dc.subjecthoražďovicecs
dc.subjectvojskocs
dc.subjectpanstvícs
dc.subjectměšťanécs
dc.subjecthospodářstvícs
dc.titleHoražďovice za třicetileté válkycs
dc.title.alternativeHoražďovice during the Thirty Years´ Waren
dc.typebakalářská prácecs
dc.thesis.degree-nameBc.cs
dc.thesis.degree-levelBakalářskýcs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta pedagogickács
dc.thesis.degree-programSpecializace v pedagogicecs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.description.abstract-translatedThe aim of this Undergraduate thesis was to make a complex viewpoint of the period of the Thirty Year War in Horazdovice town. The sources for this thesis have been taken mainly from special literature related to the topic of Thirty Year War in that particular region. Except these references, many valuable materials have been gained from the State Regional Archive in Klatovy. The first part of the thesis is dedicated to a brief history of settlement in Prachensky region and developments of Horazdovice town from its founding to the period of Thirty Year War. The second chapter is related to the condition of the town during the war. The chapter itself is divided into individual decades of the war with an emphasis of the events which happened in the town. The topic of the third chapter is focused on the economy, particularly on the town's economy, handicraft and craft during the war time. The following chapters depict a social hierarchy of the town and Sternberk's family- the owners of a manor in Horazdovice. The end of the thesis is concerned with a depiction ofen
dc.subject.translatedthirty years waren
dc.subject.translatedhoražďoviceen
dc.subject.translatedarmyen
dc.subject.translatedestateen
dc.subject.translatedtownsfolken
dc.subject.translatedeconomyen
Appears in Collections:Bakalářské práce / Bachelor´s works (KHI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
BP_Vojtech_Fencl.pdfPlný text práce2,82 MBAdobe PDFView/Open
Fencl V.pdfPosudek vedoucího práce1,02 MBAdobe PDFView/Open
Fencl O.pdfPosudek oponenta práce988,14 kBAdobe PDFView/Open
Fencl P.pdfPrůběh obhajoby práce160,18 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27852

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.