Title: Závislost vybraných parametrů hodnocení obrobených ploch tvrdých povlaků na konstrukci řezného nástroje
Other Titles: Cutting tool design according to the selected parameters of machining of hard coated surfaces
Authors: Kološ, David
Advisor: Monka Peter, Prof. Ing. PhD.
Referee: Škripko Peter, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27906
Keywords: stellite 6;obrobitelnost;konstrukce;catiav5;hvof;třískové obrábění;soustružení;obrážení;nástroj;drsnost povrchu
Keywords in different language: stellite 6;machinability;design;catiav5;hvof;turning;shaping;roughness of surface
Abstract: Diplomová práce se zabývá obrobitelností chrom-kobaltové slitiny Stellite 6, součástí jsou návrhy nástrojů pro třískové obrábění těchto slitin. Návrhy se zaobírají oblastí soustružení a obrážení. V úvodu této diplomové práce je zpracována rešerše o obrobitelnosti Stellitu, shrnutí zahraniční publikační činností. Hlavní část diplomové práce obsahuje konstrukční návrhy nástrojů pro soustružení a obrážení, včetně přípravku pro proces obrážení. Experimentální studium a v závěru technicko ekonomické zhodnocení.
Abstract in different language: This thesis is focused on machinability of Stellite chromium-cobalt alloys, the main part is the design of tools for chip machining of these alloys. Design of tools is focused on machining turning or horizontal shaping. The introduction of this diploma thesis deals with research of the machinability of Stellite 6 alloy and a summary of foreign publishing activities. There is technical - economic evaluation at the end of this thesis
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KTO)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_2017_KOLOS_David.pdfPlný text práce7,51 MBAdobe PDFView/Open
Oponentni posudek DP - Kolos.PDFPosudek oponenta práce254,58 kBAdobe PDFView/Open
Hodnoceni DP - Kolos.PDFPosudek vedoucího práce234,86 kBAdobe PDFView/Open
Prubeh obhajoby - Kolos.PDFPrůběh obhajoby práce177,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27906

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.