Title: Stolování ve výuce pracovních činností na 1. stupni ZŠ
Other Titles: Teaching dining table placement, etiquette and presentation combined with learning and presenting art in primary school
Authors: Krupičková, Veronika
Advisor: Simbartl Petr, PhDr. Ph.D.
Referee: Krotký Jan, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27918
Keywords: pravidla slušného chování;stolování;příprava pokrmů;základní škola;1. stupeň základní školy;školní vzdělávací program;dekorace;pracovní listy;slavnostní stůl;postup práce;metodická příručka
Keywords in different language: rules of good behavior;food preparation;dining;elementary school;school education program;decoration;worksheet;festive table;workflow;methodological instruction
Abstract: Teoretická část diplomové práce se zabývá popisem základních zásad stolování a pravidly slušného chování v České republice na 1. stupni ZŠ. Dále popisuje dekoraci slavnostních stolů a analyzuje výuku stolování a přípravy pokrmů na několika školách dle jejich školních vzdělávacích programů. Praktická část je soubor pracovních listů, sloužících k výuce stolování na 1. stupni. Nachází se zde i několik dekorací pro výzdobu slavnostního stolu. Vše je doplněno o postupy práce a metodické pokyny.
Abstract in different language: The theoretical part of the diploma thesis deals with the description of the basic principles of dining and the rules of good behavior in the Czech Republic at primary school. It also describes the decoration of the festive tables and analyzes the teaching of dining and preparation of meals at several schools according to their school education program. The practical part is a set of worksheets serving to teach dining at the primary school. There are also several decorations for the decoration of the festive table. Everything is supplemented by working procedures and methodological instructions.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DIPLOMOVA PRACE - Krupickova Veronika.pdfPlný text práce5,71 MBAdobe PDFView/Open
hodnoceni-DP-krupickova.pdfPosudek vedoucího práce1,09 MBAdobe PDFView/Open
DP - posudek_oponenta_Krupickova.pdfPosudek oponenta práce88,74 kBAdobe PDFView/Open
Krupickova protokol 528.pdfPrůběh obhajoby práce299,68 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27918

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.