Title: Aplikační úlohy ze zdravotnického prostředí
Other Titles: Application problems from healthcare environment
Authors: Kubecová, Magda
Advisor: Kašparová Martina, Mgr. Ph.D.
Referee: Honzík Lukáš, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27933
Keywords: aplikační úloha;slovní úloha;matematická gramotnost;motivace žáků
Keywords in different language: application problem;word problem;numeracy;pupils´motivation
Abstract: V diplomové práci, s názvem, Aplikační úlohy ze zdravotnictví, se věnuji sestavením matematických příkladů pro základní školy z oblasti zdravotnictví a stručnou charakteristikou pojmu aplikační úloha. Hlavním cílem práce je předložit žákům příklady, se kterými se každý den setkává zdravotní sestra nebo lékař při své práci a tím ukázat, že matematika se skrývá téměř ve všech oborech, se kterými se setkáváme každý den. Další a důležitou kapitolou je provedení experimentu. Žáci tercie B Masarykova gymnázia počítali vybrané příklady a následující hodinu, probíhalo vyhodnocení příkladů.
Abstract in different language: In my dissertation titled Application problems from the Health Service I apply the mathematics problems for primary schools from the field of Heath Services and a brief characteristic of the term "the application problem". The main objective of my work is to assign problems to pupils that the nurse or the doctor meet during their work every day and so to show that mathematics is contained almost in all branches we meet every day. Another and a main chapter is the performance of an experiment. The pupils of the third year at Masaryk Grammar School calculated chosen problems and during the following lesson the problems were analysed.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Aplikacni ulohy ze zdravotnickeho prostredi.pdfPlný text práce2,11 MBAdobe PDFView/Open
hodnocDP_kubecova.pdfPosudek vedoucího práce43,15 kBAdobe PDFView/Open
oponentsky posudek DP - Kubecova.pdfPosudek oponenta práce46,98 kBAdobe PDFView/Open
Kubecova protokol428.pdfPrůběh obhajoby práce316,82 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27933

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.