Title: Subjektivní vnímání náročnosti fyzikálních úloh učiteli a studenty
Other Titles: Perception of difficulty of physics tasks by teachers and students
Authors: Laznová, Veronika
Advisor: Kohout Jiří, Mgr. Ph.D.
Referee: Masopust Pavel, PhDr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27934
Keywords: fyzikální úlohy;strategie řešení;třídění fyzikálních úloh;problémové úlohy;výuka fyzikálních úloh;vnímání náročnosti fyzikálních úloh;vlastní studie
Keywords in different language: physics tasks;strategy of solution;taxonomy of physics tasks;problem tasks;current state of education of future physics teachers;perception of difficulty of physics tasks;own study
Abstract: Diplomová práce se zaměřuje na vnímání náročnosti fyzikálních úloh učiteli a studenty. Je rozdělena do 4 kapitol. V první kapitole jsou uvedeny teoretické poznatky týkající se fyzikálních úloh. Druhá kapitola se zabývá současným stavem vzdělávání budoucích učitelů fyziky, konkrétně tím, jak jsou připravováni na výuku fyzikálních úloh. Třetí kapitola pojednává o studiích ve světě zaměřených na vnímání obtížnosti fyzikálních úloh učiteli a studenty. Tato kapitola poskytuje teoretické a metodologické zázemí pro vlastní empirickou studii, jež se uskutečnila na vybraných gymnáziích v západních a jižních Čechách a jejíž výsledky jsou uvedeny ve čtvrté kapitole.
Abstract in different language: This thesis focus perceived difficulty of physics tasks by students and teachers. There are 4 chapters in this work. The first chapter introduces basic principles of physics problems, their taxonomy and possible solutions. Second chapter discusses the current state of education of future physics teachers regarding the solving methods of physics tasks. Third part deals with the studies in the world aimed at perception of difficulty of physics problems by students and by teachers. This chapter provides the theoretical and methodological background for my own empirical study which was done at selected grammar schools in West Bohemia and South Bohemia.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KMA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace.pdfPlný text práce1,55 MBAdobe PDFView/Open
Laznova hodnoceni465.pdfPosudek vedoucího práce1,36 MBAdobe PDFView/Open
Posudek Laznova477.pdfPosudek oponenta práce819,43 kBAdobe PDFView/Open
Protokol Laznova478.pdfPrůběh obhajoby práce416,71 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27934

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.