Title: Polyteismus a monoteismus v období starověku: Splynutí keltského polyteismu s křesťanským monoteismem na území Irska
Other Titles: Polyteism and Monoteism in Ancient Times: Merging Celtic Polyteism and Christian Monoteism into One New Religion in Ireland.
Authors: Mandelíčková, Petra
Advisor: Demjančuková Dagmar, Mgr. et Bc. CSc.
Referee: Stark Stanislav, PhDr. CSc.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27983
Keywords: irsko;christianizace;křesťanství;keltové;kelti;keltské křesťanství;mytologie;symboly;pohanství;svatý patrik;svatá brigita;túatha dé danann;religionistika.
Keywords in different language: ireland;christianization;christianity;christians;saint brigit;saint patrick;celts;celtic;celtic christianity;mythology;symbols;paganism;religious study.
Abstract: Když přišli první křesťané do Irska, položili základy procesu, během něhož se pohanské a křesťanské prvky smísily do jedné specifické odnože křesťanství - keltského křesťanství. Tato práce se zabývá tímto procesem. Na začátku je čtenáři přiblíženo keltské předkřesťanské náboženství. Následně historický přehled zahrnující kořeny mnišství a křesťanství na Britských ostrovech. Vše vyvrcholí v poslední části, kdy jsou ukázány původní předkřesťanské symboly a tradice, však zasazené do nové křesťanské mytologie.
Abstract in different language: At the times when first Christians came to Ireland, it started the process of transformation paganism and Christianity into one specific religion celtic Christianity. Celtic Christianity was made by syncretism of old pagan traditions and Christian mythology. This thesis introduces religion of irish Celts before came of Christians to this island. Then there are described the origins of local christianization. First Christians was so weak to fight against irish pagan gods and old traditions. That's why the old celtic traditions stayed even after process of Christianization of Ireland. Old pagan traditions were covered by new catholic mythology and we can find them in irish culture even at these days. At the end of this thesis old traditions and symbols are compared with early christians.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace Mandelickova.pdfPlný text práce1,47 MBAdobe PDFView/Open
mandelickova_demjancukova.pdfPosudek vedoucího práce616,47 kBAdobe PDFView/Open
mandelickova_stark.pdfPosudek oponenta práce750,46 kBAdobe PDFView/Open
mandelickova_O.pdfPrůběh obhajoby práce355,05 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27983

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.