Title: Projev gotiky v sakrálním prostoru regionu Blatenska
Other Titles: Expression of Gothic in Religious Architecture of the Region Blatensko
Authors: Kloučková, Jitka
Advisor: Hečková Petra, Mgr. Ph.D.
Referee: Míchalová Zdeňka, Mgr. Ph.D.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/27996
Keywords: sakrální prostor;gotika;blatná;blatensko;křesťanství;kostel;architektura;historie;kostel nanebevzetí panny marie v blatné;kostel sv. václava v kadově;kostel sv. petra a pavla v bělčicích;kostel sv. voršily v újezdci;kostel sv. bartoloměje v kocelovicích.
Keywords in different language: sacral space;gothic style;blatna;region blatensko;christianity;church;architecture;history;the church of assumption of the virgin mary in blatna;the church of st. wenceslas in kadov;the church of st. peter and pavel in belcice;the church of st. vorsila in ujezdec and the church of st. bartolomej in kocelovice
Abstract: Diplomová práce se věnuje sakrálnímu prostoru jihočeského regionu Blatenska. V práci jsou sledovány nejen projevy gotiky na vybraných sakrálních stavbách, ale i další vývoj a proměny staveb s postupem staletí. Jedna z prvních kapitol práce se zabývá gotickým slohem se zaměřením na oblast jižních Čech. Následuje představení řešeného regionu. Krátkým exkursem práce je kapitola o významné regionální osobnosti: děkanovi J. P. Hille. Předmětem výzkumu jsou tyto sakrální stavby: kostel Nanebevzetí Panny Marie v Blatné, kostel sv. Václava v Kadově, kostel sv. Petra a Pavla v Bělčicích, kostel sv. Voršily v Újezdci, kostel sv. Bartoloměje v Kocelovicích. Výsledkem práce může být příspěvek k zvýšení regionálního povědomí v oblasti dané problematiky. Práce sleduje historický a architektonický vývoj konkrétních objektů. Vývoj sakrálních budov je vždy spjat s vývojem dané lokality.
Abstract in different language: This diploma thesis deals with the expressions of the Gothic style in southern Bohemia, specifically in the region of Blatensko. The intention of this thesis is to present manifestations of the Gothic style in sacral space of region Blatensko and next development and changes during the centuries. One of the introductory chapters is devoted to the Gothic period, which included the beginnings of Gothic architecture in Bohemia (incl. South Bohemia). This part is followed by description of the region Blatensko in its current and past form. There is also some place given to the introduction of J. P. Hille: an important regional personality. The buildings which are included into the theme of this study: The Church of Assumption of the Virgin Mary in Blatna, The Church of St. Wenceslas in Kadov, The Church of St. Peter and Pavel in Belcice, The Church of St. Vorsila in Ujezdec and The Church of St. Bartolomej in Kocelovice. This diploma thesis is to contribute to the regional awareness of this topic. The chosen sacral buildings are presented in terms of its historical and architectural sites. Their development mirrors the development of the location.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KFI)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Klouckova.pdfPlný text práce5,33 MBAdobe PDFView/Open
klouckova_heckova.pdfPosudek vedoucího práce3,65 MBAdobe PDFView/Open
klouckova_michalova.pdfPosudek oponenta práce1,44 MBAdobe PDFView/Open
klouckova_O.pdfPrůběh obhajoby práce383,07 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/27996

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.