Title: Analýza přestřešení obchodní pasáže, uliční prostor 12 m
Authors: Polívka, Miroslav
Advisor: Kesl Petr, Ing.
Referee: Boháč František, Ing.
Issue Date: 2017
Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
Document type: diplomová práce
URI: http://hdl.handle.net/11025/28152
Keywords: obchodní pasáž;ocel;konstrukce;zastřešení;statické posouzení
Keywords in different language: shopping mall;construction;roof;static report
Abstract: Diplomová práce se skládá z návrhu nejvhodnějšího řešení a následného statického posouzení ocelové konstrukce zastřešení obchodní pasáže, při světlém rozpětí 12 m. Cílem práce je rozbor architektonické a konstrukční podoby a nalezení nejvhodnějšího řešení z architektonického, statického a stabilitního hlediska. Ucelený výsledek dává investorovi stavby na výběr z několika variant. Statické posouzení bylo provedeno dle příslušných norem. Byl vytvořen model ve 3D a byly posouzeny všechny nosné prvky. Pro statický výpočet a vypracování výkresové dokumentace byly použity softwary s platnými studentskými licencemi FIN EC v5, AutoCad 2010.
Abstract in different language: This Thesis consists of the design of the best solution and subsequent structural assessment of the steel structure of the roofing of the shopping mall, with light span of 12m. The aim of the Thesis is to analyze the architectural and structural form and to find the best solution from an architectural, static and stability point of view. The comprehensive result gives an investor the option to choose from several options. Static evaluation was performed according to relevant standards. The 3D model was created and main construction was assessed. For static calculation and for preparation of the drawing documentation was used software with valid student licenses FIN EC v5, AutoCad 2010.
Rights: Plný text práce je přístupný bez omezení.
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KME)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Diplomova prace - Polivka Miroslav.pdfPlný text práce11,55 MBAdobe PDFView/Open
Polivka_vedouci.pdfPosudek vedoucího práce339,17 kBAdobe PDFView/Open
Polivka_obhajoba.pdfPrůběh obhajoby práce200,79 kBAdobe PDFView/Open
Polivka_oponent.pdfPosudek oponenta práce406,99 kBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28152

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.