Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorIrcingová Jarmila, Ing. Ph.D.
dc.contributor.authorJežek, Jan
dc.contributor.refereeTaušl Procházková Petra, Ing. Ph.D.
dc.date.accepted2017-6-1
dc.date.accessioned2018-01-15T15:07:43Z-
dc.date.available2016-10-21
dc.date.available2018-01-15T15:07:43Z-
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-4-24
dc.identifier71639
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11025/28313
dc.description.abstractPředložená práce se zaměřuje na implementaci strategického programu ve společnosti Pletiva Dobrý a Urbánek s.r.o. Úvodní kapitola obsahuje charakteristiku společnosti, po které následuje formulace strategického plánu pro období let 2017 2019. Třetí kapitola se zabývá analýzou prostředí externího i interního. V navazující kapitole jsou z dlouhodobých cílů vyvozeny krátkodobé cíle včetně klíčových indikátorů výkonnosti. V páté kapitole je sestaven finanční plán. Následně je navržen postup implementace strategického plánu pomocí strategických akcí. Práce je zakončena analýzou rizik a návrhem základních parametrů controllingu. Výstupy práce společnost využije jako základ svého strategického plánu.cs
dc.format92 s.cs
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isocscs
dc.publisherZápadočeská univerzita v Plznics
dc.rightsPlný text práce je přístupný bez omezení.cs
dc.subjectstrategický pláncs
dc.subjectanalýza prostředícs
dc.subjectfinanční pláncs
dc.subjectkpics
dc.subjectanalýza rizikcs
dc.titleProjekt implementace strategického programu organizacecs
dc.title.alternativeProject of Implementation Strategic Programme in the Selected Companyen
dc.typediplomová prácecs
dc.thesis.degree-nameIng.cs
dc.thesis.degree-levelNavazujícícs
dc.thesis.degree-grantorZápadočeská univerzita v Plzni. Fakulta ekonomickács
dc.thesis.degree-programSystémové inženýrství a informatikacs
dc.description.resultObhájenocs
dc.rights.accessopenAccess
dc.description.abstract-translatedThe presented diploma thesis is focused on an implementation of strategic programme in the Pletiva Dobrý a Urbánek, s.r.o. company. An introducory chapter includes a characteristic of the company, then a formulation of a strategic plan for the period between the years 2017 and 2019 follows. The third chapter deals with the environmental analysis external and internal as well. In the following chapter there are long-term goals deduced from short-term goals including key performance indicators. In the fifth chapter there is a financial plan compiled. Afterwards there is a procedure of implementation of strategic plan suggested with help of strategic actions. The thesis is finished with risks analysis and a draft of basic parameters for controlling. The company will use the thesis outputs as a base of its strategic plan.en
dc.subject.translatedstrategic planen
dc.subject.translatedenvironmental analysisen
dc.subject.translatedfinancial planen
dc.subject.translatedkpien
dc.subject.translatedrisk analysisen
Appears in Collections:Diplomové práce / Theses (KPM)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DP_Jezek_Jan_K15N0175P.pdfPlný text práce2,38 MBAdobe PDFView/Open
DP_Jezek_VP.PDFPosudek vedoucího práce2,69 MBAdobe PDFView/Open
DP_Jezek_OP.PDFPosudek oponenta práce2,95 MBAdobe PDFView/Open
DP_ Jezek.PDFPrůběh obhajoby práce1,03 MBAdobe PDFView/Open


Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11025/28313

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.